Mange virksomheder kan have problemer med, at deres medarbejdere ikke har den ønskede motivation for at udføre arbejdsopgaver til perfektion hver eneste gang. Hvis der er tale om meget rutineprægede arbejdsopgaver, kan det knibe med arbejdsglæde og dermed både den indre og ydre motivation til altid at levere 100%. Dette kan undgås med et arbejdsglæde foredrag fra Supplement A/S.

Problemer med arbejdsglæde og den indre og ydre motivation opstår tit, hvis der enten er tale om rutinearbejde, stress i hverdagen, arbejdsopgaver som man ikke selv ser slutproduktet af eller hvis man ikke føler sin indsats værdsat. I forhold til rutinearbejde er vi som mennesker skabt til at være nysgerrig og udfordre os selv for at beholde en høj motivation. Hvis dette ikke er tilfældet, og vi ikke oplever en konsekvens ved at slække lidt på en arbejdsopgave, er vi fra naturens side indrettet til at bruge mindre energi på denne, da vores eksistens i bund og grund er baseret på at indtage energi, bruge mindst mulig energi og formere os. Dette er ren og skær evolution og kan ikke ændres over hverken en dag, et år eller et århundrede. Derfor er det vigtigt for en arbejdsgiver, at ens medarbejdere både besidder en indre og ydre motivation for at en given arbejdsopgave bliver læst, og dette er tæt beslægtet på at være i besiddelse af en arbejdsglæde

Hvordan finder man arbejdsglæde i hverdagen?

I en travl hverdag med mange presserende arbejdsopgaver og en stor mængde stress kan man hurtigt føle sin arbejdsglæde og motivation for at arbejde dale. Dette er ikke ualmindeligt, men arbejdsopgaverne skal jo også helst løses, så hvordan giver man sine medarbejdere en større indre og ydre motivation samt arbejdsglæden tilbage?

Først og fremmest er en god måde at give sine medarbejdere motivation til at lægge ekstra timer og ressourcer i sit arbejde at give dem den nødvendige anerkendelse. Vi er sociale væsener og social anerkendelse og accept er en af menneskets største drivkræfter, da vi igennem evolutionen har lært, at vi har den størst mulige chance for overlevelse ved at være del af en gruppe. Derfor er vi også villige til at strække os ret langt frivilligt for at være del af en sådan. Ved at påskønne medarbejderens indsats vil man ikke blot øge arbejdsglæden og motivationen, men man vil også øge loyaliteten til virksomheden ligesom man som oftest vil øge medarbejderens effektivitet.

Studier af arbejdsglæde og motivation

Det er ikke unormalt, at vi som mennesker prioriterer forskelligt i hverdagen, og dette er også tilfældet, når vi gebærder os i virksomheder. Derfor vil man typisk se en forskel i vigtigheden af arbejdsglæde og motivation alt efter om man arbejder på ’gulvet’ som almen medarbejder eller om man bevæger sig på de bonede gulve på direktionsgangen.

I en stor undersøgelse spurgte man mellemledere, hvilke faktorer som de fandt vigtigst for at en virksomhed var effektiv og her blev motivation og arbejdsglæde nævnt som nogle af de vigtigste. Da man efterfølgende spurgte topcheferne, var det ikke samme mønster der gik igen, og topcheferne prioriterede i stedet for mange flere hårde værdier, som man måske ville kunne forvente, da det er disse tal som de bliver bedømt på af bestyrelse, aktionærer m.m.

Arbejdsglæde foredrag kan øge effektivitet

Hos Supplement holder man kurser samt arbejdsglæde foredrag, der tager udgangspunkt i spændet mellem medarbejdere, ledere og topledere og den blotte bevidsthed om forskellig prioritering om for eksempel motivation og arbejdsglæde kan give en større forståelse hos begge partner. Dette kan endvidere medføre, at chefen er lidt bedre til at påskønne at medarbejderen lægger ekstra kræfter i en arbejdsopgave for at nå en deadline eller er mere overbærende med chefens til tider urimelige krav

Med et arbejdsglæde foredrag leverer Supplement nogle værktøjer til hvordan alle partner kan øge eller genfinde arbejdsglæden og motivationen på arbejdspladsen. Supplements arbejdsglæde foredrag varer 2 timer og det kan planlægges, så det foregår enten på et kursus eller som temadag over en halv til hel dag, hvor man kan kombinere et arbejdsglæde foredrag med eksempelvis et kursus i motivation eller arbejdsmiljøets betydning for den indre og ydre motivation.