Er du i alderen fra 8-25 år? Har du også af en eller anden grund et svært ved at finde fodfæste i det ordinære uddannelsessystem? Så kan Semaiskolen være løsningen til dig.

Semaiskolen er et fondsdrevet privatejet socialpædagogisk opholdssted, der har fokus på at hjælpe den enkelte med at bane vejen videre frem i livet. Semaiskolen har igennem 20 år været med til at sikre flere elever videre i uddannelsessystemet, og det er derfor heller ikke uden grund at skolen arbejder med troen på, at alle børn og unge indeholder et udviklingspotentiale.

Semaiskolen gør de en ekstra indsats i forhold til at give de unge et godt skoleforløb med stort personligt, socialt og fagligt udbytte.

For at kunne skabe de bedste udviklingsmuligheder arbejder Semaiskolen ud fra fire grundlæggende værdier, der er udgangspunktet for den personlige, sociale samt faglige udvikling. Semaiskolens ønske er at skabe dannelse gennem troværdighed, anerkendelse, engagement og rummelighed, og alle disse værdier er vigtige for Semaiskolen for at de kan leve op til deres mål om at hjælpe den enkelte elev i udviklingen fremadrettet.

Semaiskolen arbejder målrettet

Til at skabe den bedst mulige læringssituation for den enkelte elev arbejder Semaiskolen med forskellige redskaber i deres dagligdag. Hos Semaiskolen finder du engagerede ansatte, der brænder for at skabe et opholdssted, der giver mening for eleverne. Alle ansatte er opmærksomme på det enkelte barns udvikling og trivsel, og stræber efter at give dem de bedste redskaber til at begå sig i voksenlivet.

Til at starte med bliver Semaiskolen oprindeligt oprettet som et familieplejested. Der går dog ikke længe før de unge får en større interesse for dette sted, og antallet af anbragte unge gør at stedet udvikler sig til at være et stort socialpædagogisk opholdssted med afdeling flere steder i dag. I flere år bliver Semaiskolen drevet i privat regi, og først i slutningen af 1990 bliver opholdsstedet omdannet til en fond.

Har du lyst til at være en del af et fagligt og dynamisk opholdssted, hvor udvikling og faglighed konstant er i højsædet? Semaiskolen har flere afdelinger, som du kan vælge imellem. Begge afdelinger er relativt tæt placeret fra hinanden, og er lokaliseret i naturlige omgivelser. Den ene afdeling ligger på Kalumvej 58, hvor administration og afdelingerne Hovedbygningen og Stuehuset indgår. Den anden afdeling har adresse på Enggaardsvej 51 i Brønderslev, som omtrent er 8 km fra Kalumvej. Semaiskolen har derudover to udslusningslejligheder inde i Brønderslev. Der er ansat en afdelingsleder i hver afdeling og fem pædagoger til fem børn/unge.