Emil Raun har igennem det meste af sit arbejdsliv arbejdet med ledelse. Ledelse har altid været en naturlig del af Emil Rauns personlighed, hvor han altid har ønsket at hjælpe, hvor der hjælpes kunne. Måske Ligger ledelse naturligt for Emil Raun, da han opvoksede i et lille samfund på Fyn, hvor alle bidrog til fællesskabet. Emil Raun er opdraget med, at alle yder deres bedste. Emil Rauns far hjalp meget til i de lokale foreninger mv. hvilket inspirerede Emil Raun til også at hjælpe, hvor han kunne.

Igennem Emil Rauns vokse liv viste det sig naturligt at hjælpe bl.a. udsatte unge. For Emil Raun har ledelse en række punkter, der bør opfyldes, for at man kan opnå de bedste resultater med sine medmennesker. Emil Rauns primære tilgang til ledelse er, at man skal opnå gode resultater. Dette punkt fra Emil Raun kommer måske ikke som en overraskelse, men er ikke desto mindre et punkt, som mange ledere glemmer på farten. Som Emil Raun beskriver det, så er det derfor vigtigt at sætte sig nogle klare mål. Ellers er der som Emil Raun siger det, jo ikke noget at måle sine præstationer efter.

Emil Raun mener derfor, at man skal arbejde målrettet med sine medmennesker, for at opnå de bedste resultater på lang sigt.

Emil Raun mener ordentlighed spiller ens stor rolle

For at skabe de bedste resultater på lang sigt, mener Emil Raun, at der er flere områder, der skal arbejdes med og tages hensyn til. For det første mener Emil Raun, at gode resultater opnås ved at have et godt arbejdsklima. Et godt arbejdsklima for Emil Raun indebærer bl.a. at man viser respekt for hinanden. Endvidere mener Emil Raun som leder, at man bør udvise ordentlighed. Ordentlighed er for Emil Raun bl.a. tydelig kommunikation. Derfor skal ens budskaber ikke kunne misforstås. Emil Raun mener også, at man skal lytte mere end man taler.

Som leder er det alfa og omega for Emil Raun, at en lederes humør ikke må påvirke beslutningerne. Dette må hverken være i positiv eller negativ retning. En leder skal derfor være så objektiv som muligt. Emil Raun mener at dette er et ekstremt vigtigt punkt for god ledelse. Utilregnelighed hører ikke hjemme hos en god leder. Det kan have negative konsekvenser, hvis en leder lader sig påvirke for meget af sine omgivelser.

Som Emil Raun beskriver det, så må det aldrig blive sådan, at de enkelte ansatte skal vurdere, hvornår det er godt tidspunkt at stille spørgsmål. Skal man spørge nu eller i morgen, kan være svært at svare på. Her mener Emil Raun, at en leder selvfølgelig godt kan have travlt, men det må aldrig blive et spørgsmål for de ansatte om at skulle læse lederens humør fra dag til dag. Som udgangspunkt mener Emil Raun derfor, at irritation og frustration hos en leder, skal være svært at kunne bemærke.

Læs også hvordan fortiden har formet Emil Raun til den han er i dag