Hvad enten man er religiøs eller ej, er der ofte et spørgsmål, som går igen, når en person dør; hvorfor? Spørgsmålet er ofte ikke rettet i forhold til selve den fysiologiske/biologiske forklaring. Spørgsmålet er derimod ofte møntet på at opnå en dybere forståelse for, hvorfor menneskers skæbne er dømt til døden. I den forbindelse forefindes flere fortællinger, der søger at forklare årsagen til døden.

I det følgende præsenteres ét af de perspektiver, som gennem tiden har været til stor genstand for menneskets fascination – nemlig fortællingen om De syv dødssynder.

De syv dødssynder er en del af den kristne tro og betegner efter de kristne forskrifter et oprør med Gud, såfremt én af dem overtrædes. Hvis ikke dødssynden skriftes og tilgives, fører den til åndelig død og fortabelse.

Hovmod (superbia)

Hovmod anses som den mest grundlæggende synd og derfor også den synd, som de andre synder udspringer fra. Et andet ord for hovmod er stolthed og indbefatter menneskets træng til at være bedre end alle andre og derigennem skille sig ud fra mængden. Derfor anerkender den hovmodige sjældent andres arbejde og har altid et konstant behov for selvtilfredshed og selvglæde.

Som udgangspunkt kan det diskuteres, om der er noget galt i at være stolt og tilfreds af sig selv, så længe at det gøres med måde og så længe den hovmodige giver plads til at anerkende sine medmennesker.

Griskhed (Avaritia)

Griskhed, eller grådighed, angår menneskets evne til at overforbruge i forhold dets behov. Det betyder, at den griske konstant rager til sig og nærmest har en umættelig appetit af forbrug, hvilket især gør sig gældende på andres bekostning og behov.

I bund og grund er det altid en god ide at søge efter at få opfyldt sine behov bedst muligt, men det skal selvfølgelig ikke være på bekostning af andres behov, og der skal altid være plads til barmhjertigheden.

Utugt (Luxuria)

Utugt som dødssynd optræder, når man giver efter for kødets lyster udenfor ægteskabet. Der er altså tale om sex mellem to personer, som ikke er blevet gift i kirken. På den måde ville Gud komme i anden række, hvilket ikke er acceptabelt.

Hvordan og hvornår mennesker viser deres kærlighed til hinanden, er en privat sag og er derfor ikke noget, som andre mennesker skal blande sig i. Men at sex og kærlighed har en eller anden form for kobling, er i sidste ende en naturlig del af livet.

Misundelse (Invdia)

Misundelse er en grim ting. Misundelse er ønsket om at eje noget, som andre er i besiddelse af, uden at kunne glæde sig på deres vegne.

Man skal være i stand til at kunne glæde sig over andres evner og ejerskab, men samtidig er der også et ordsprog, der lyder; konkurrence gør kun sporten bedre. Med dette menes det, at det er okay at bruge andres besiddelse af evner eller materielle genstande som motivation til at forbedre sin egen situation, så længe det ikke udvikler sig til en negativ besættelse.

Fråseri (Gula)

Fråseri er lidt i tråd med griskhed, men har dog sit primære fokus på overdrevet indtagelse af mad og drikke. Derved udfører mennesket fråseri, når de spiser og drikker mere end nødvendigt for at kunne overleve.

Med tanke på fordelingen af mad og vand på jorden, er der selvfølgelig ikke noget galt i at prise sig lykkeligt for at være født i vores del af verdenen. Men det betyder heller ikke, at man ligefrem skal have dårlig samvittighed ved indtagelse af et festmåltid eller under andre middage. Madspild kan selvfølgelig godt begrænses, men derfra kan der ikke forventes eller kræves mere af en person.

Vrede (Ira)

En vred person er en ukontrolleret person.  Derfor kan man hurtigt komme til at begå en fejl i en vred tilstand, som man senere vil fortryde. Udover, at denne fejl kan udfolde sig som en synd, er det at være vred også en synd i sig selv. Det er nemlig et tegn på, at man har mistet troen på Guds retfærdighed.

At blive vred er en helt naturlig egenskab ved mennesket. Det kan ske for alle mennesker på alle tidspunkter. Det vigtige er dog, at man holder hovedet koldt og ikke træffer overildnede beslutninger, som man senere vil komme til at fortryde.

Selvfølgelig er det bedst at leve i evig lykke, men fra tid til anden kan det være godt at lukke vreden ud, så den ikke bygger sig op indvendigt.

Dovenskab (Acedia)

Den sidste af de syv dødssynder er dovenskab. Denne synd skyldes manglende lyst til at foretage sig noget og derved vise sin kærlighed og gejst til livet, som jo er Guds værk.

Man skal på ingen måde forveksle dovenskab med afslapning. Man skal være glad for at stå op om morgenen med livsglæde og energi, men der er intet galt i at lægge sig på sofaen fra tid til anden uden at foretage sig noget som helst. Begge dele kan nemlig bidrage til et langt og lykkeligt liv.

Begravelses Service

Når en pårørende dør, er der ikke udelukkende disse her immaterielle spørgsmål, som man søger at få svar på – men også nogle praktiske anliggender, som skal igangsættes. En af disse er selve begravelsen eller bisættelsen. Her kan det ofte forekomme uoverskueligt at skulle fokusere på en elskedes begravelse eller bisættelse midt i sørgetiden. Her er der heldigvis hjælp at hente.

Begravelses Service, som er en bedemands- og begravelsesvirksomhed på Sjælland, hjælper og assisterer ved dødsfald og tager ansvaret for alle de praktikaliteter, der er i forbindelse med en begravelse eller bisættelse, så den pårørende kan komme gennem den hårde tid uden at skulle bruge tiden på, at tænke og ordne praktikaliteter. I stedet kan den pårørende fokusere på at komme godt og roligt igennem sin sorgproces

Der er også mulighed for at benytte Begravelses Service i forhold til at få svar og gode råd på juridiske spørgsmål relateret til begravelsen eller bisættelse af den pårørende.

Begravelses Service’s mangeårige erfaring har gjort dem til en yderst behjælpelig assistance ved dødsfald, både forventeligt eller pludseligt, som skaber nogle gode rammer for de pårørende til at sørge i. Det kan derfor være meget behjælpeligt at tage kontakt til Begravelses Service, såfremt man oplever at en pårørende tæt på dør.

Find Begravelses Service her.